Är du orolig över en familjemedlem eller anhörig?

Det är inte lätt att vara anhörig till någon som hamnat i ett osunt beroende, det drabbar inte bara personen själv utan många i sin närhet, framför allt familj. Vi har tagit fram en guideline på hur du kan tänka och agera som anhörig.

Guideline för anhöriga

  • Som anhörig är det bra att veta att opioidberoende är en sjukdom som det finns evidensbaserad behandling för. Tveka inte kontakta oss.

  • Nästa steg kan vara att motivera den närstående till att söka adekvat hjälp. Du kan behöva stöd i denna process vilket kan vara genom exempelvis anhöriggrupp genom kommunen.

Vanliga frågor och svar

Du kan kontakta oss och boka tid för bedömningssamtal för närstående om han/hon samtycker till detta.

Du kan vara delaktig om det finns samtycke till detta. Du kommer också kunna erbjudas samtal med ex. behandlande läkare om din närståendes LARO behandling.

Det är ytterst varierande men många väljer att medicinera mot opioidberoendesjukdom livet ut.

Nej. Vi arbetar under sekretess och undantag görs endast med samtycke från den enskilde.