Medicinen är grunden i vår behandling därför använder vi oss av LARO-behandling

Vår behandling är läkemedelsassisterad med suboxone, buprenorfin samt metadon som medicinval, där vi anpassar just medicin och dosering efter
dina individuella behov.

Även om medicinen är grunden i vår behandling så har vi stort fokus på helhetsbilden och att man som patient i programmet inte bara lyckas avvänja sig från ett missbruk, utan att man mår bra och kan leva ett funktionellt liv med hälsosamma relationer. Därför tilldelar vi varje patient en kontaktperson som man regelbundet träffar under hela processen för stöd och rådgivning, om allt från behandling till vardagliga problem.

Vi erbjuder följande behandlingar:

 • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

 • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

 • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

 • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

 • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

 • Vi erbjuder återfallsprevention.

Förutom behandling kan vi hjälpa dig med:

 • Naloxonprojektet

  Vi utbildar och utrustar kontinuerligt våra brukare i hur man använder naloxon och delar ut naloxonkit. Brukare som tar del av utbildningen har möjlighet att delta i naloxon studien som ämnar att få ner opioid dödligheten i samhället.

 • Samarbete med infektionsmottagningar

  Tillsammans med infektionsmottagningen kommer vi på Helsingborgs mottagningen att vara behjälpliga med att dela ut hepatit-C medicinering för de brukare som behöver den. Vi kommer också i samarbete med infektionsmottagningen fortsätta tillhandahålla viss provtagning inför medicineringen.

 • Hjälp med att ansöka om tandvård, sjukersättning och färdtjänst

  Vi har stor vana och erfarenhet av att hjälpa våra brukare att ansöka om b.la. tandvårdskort, sjukersättningar och färdtjänst.

 • Hälsoundersökningar

  Vi har på vår mottagning i Helsingborg ett etablerat samarbete med vårdcentral som kontinuerligt kommer och besöker oss på mottagningen för att utföra hälsoundersökningar för de brukare som är intresserade.

 • Körkort

  Som brukare hos oss kan du få hjälp, kostnadsfritt med provtagning och läkarutlåtande till transportstyrelsen när du ska ansöka om eller få tillbaka körkortet.

Vanliga frågor och svar

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen. Det krävs ett fast boende där du har din dygnsvila och är skriven på adressen med pendelavstånd till mottagningen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.