Medicinen är grunden i vår behandling därför använder vi oss av LARO-behandling

Vår behandling är läkemedelsassisterad med suboxone, buprenorfin samt metadon som medicinval, där vi anpassar just medicin och dosering efter
dina individuella behov.

Även om medicinen är grunden i vår behandling så har vi stort fokus på helhetsbilden och att man som patient i programmet inte bara lyckas avvänja sig från ett missbruk, utan att man mår bra och kan leva ett funktionellt liv med hälsosamma relationer. Därför tilldelar vi varje patient en kontaktperson som man regelbundet träffar under hela processen för stöd och rådgivning, om allt från behandling till vardagliga problem.

1177 Vårdguiden –
Tryggt om din hälsa och vård

Läs mer om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. När du har loggat in på 1177.se ser du vilka mottagningar och e-tjänster du har tillgång till. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner och finns alltid med dig när du vill må bättre.

Vi erbjuder följande behandlingar:

  • Underhållsmedicinering med suboxone, buprenorfin samt metadon. Vi behandlar också vissa neuropsykiatriska åkommor i samband med underhållsmedicineringen.

  • Samtal i olika former, både i grupp och individuellt. Vi har en psykoterapeut med specialistkompetens inom trauma behandling (EMDR).

  • Provtagning för Hepatit och HIV. Vi stöttar även i kontakten med infektionsmottagningen om det blir aktuellt.

  • Kontinuerliga tider till socionom som kan erbjuda motiverande samtal och hjälpa till med kontakter med andra aktörer.

  • Psykolog specialiserad inom neuropsykologi.

  • Vi erbjuder återfallsprevention.

Vanliga frågor och svar

Du kontaktar oss per telefon så bokas du in för bedömningssamtal till specialistläkare inom ca en vecka. Vid bedömningssamtalet kan du ibland behöva ta med handlingar som styrker ditt opioidberoende. Du kommer också behöva lämna drogtest. Efter bedömningssamtalet och en komplett ansökan tar vi beslut på nästkommande behandlingskonferens. Vi kontaktar dig kort därefter med beslut på om du är antagen till behandlingen.

Du kan alltid söka men för att du ska kunna bli inskriven i LARO programmet behöver du kunna ta dig till mottagningen varje dag för att delta i behandlingen. Det krävs ett fast boende där du har din dygnsvila och är skriven på adressen med pendelavstånd till mottagningen.

Ja, bedömning görs på sedvanligt vis utifrån målgrupp opioidberoende och att det krävs en långsiktig hållbar planering.